Név: Csanádi Dániel
Születési év: 1988
Állampolgárság: Magyar
Tartózkodási hely: Budapest


TANULMÁNYOK

Blekinge Institute of Technology – Blekinge Tekniska Högskola
SVÉDORSZÁG
2023 – 2025

MBA – Master of Business Administration
Szakképzettség: Ipargazdaságtan és menedzsment (MSc)


University of Leoben – Montanuniversität Leoben
AUSZTRIA
2015 – 2017

Olajmérnöki mesterszak – Rezervoármérnöki szakirány
Szakképzettség: Olajmérnök (MSc)


University of Bergen – Universitetet i Bergen
NORVÉGIA
2017

Diplomamunka kollaboráció
Szén-dioxid-leválasztás, -felhasználás és -tárolás (CCUS)
CO2-hab harmadlagos kőolaj-kitermelés numerikus szimulációja


University of Miskolc – Miskolci Egyetem
MAGYAROROSZÁG
2007 – 2013

Földtudományi alapszak – Olaj- és gázmérnöki szakirány
Szakképzettség: Földtudományi mérnök (BSc)


Földes Ferenc Gimnázium
Miskolc
2003 – 2007

Számítástechnika tagozat


SZAKMAI TAPASZTALATOK

Termelési mérnök
MOL Group – Upstream
Budapest, Magyarország

2023 JAN –

● Termelés optimalizálás.
● Digital Oil Field / Smart Oil Field


Szabadúszó
Budapest, Magyarország

2022 JAN –

● Geotermikus projektek támogatása.Felszíni és felszín alatti technológia (búvárszivattyúk).
● Rezervoár mérnöki feladatok geotermikus projektekben és szénhidrogén-termelésben.
● Kútkarakterisztika vizsgálatok.


Olajmérnök
TDE ITS Kft.
Budapest, Magyarország

ASPECT ENERGY LLC vegyesvállalat (Denver, Colorado)

2017 NOV – 2021 DEC

● Kiemeléstechnológia választása és kivitelezése olaj- és víztermelő kutakban
(mély- és búvárszivattyúk (ESP), stb.).
● Segédgázos termelési rendszer kialakításában való részvétel.
● Polimer-tenzides kőolajkihozatal-növelő eljárás alkalmazásának előkészítése.
● Mező- és kútszintű teljesítmény értelmezés a készletek gazdaságos kitermelése érdekében.
● Termelési mérlegek készítése a menedzsment részére, valamint kapcsolattartás termelési ügyekben a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal.
● Termelési és kútkiképzési adatok átvétele, feldolgozása, minőség-ellenőrzése és adatbázisba rendezése termelés előrejelzések készítéséhez.
● Tervzsűriken való részvétel. Rezervoár menedzsment tanulmányok készítése.
● Napi kapcsolattartás a terepi dolgozókkal (termelés, mélyfúrás, kútkiképzés).
● Mezőfejlesztésben (zöld- és barnamező) és egy új gyűjtőállomás kivitelezésében való aktív részvétel.
● Kőolaj értékesítés logisztikai szervezése és műszaki támogatása.


Rezervoár mérnök
MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ Zrt.
Budapest, Magyarország

2016 JÚL – AUG

● Egy magyar stratégiai gáztároló numerikus modellezése és szimulációja.


Projektmérnök
CHEMIMONTAZH Kft.
Tengiz mező, Atriau terület, Kazahsztán

2014 ÁPR – 2015 JÚN

● Safety in Design – pódium projekt. A Tengizchevroil KTL1, KTL2 és SGP olaj- és gázszeparátor üzemeiben (Complex Technology Lines, Second Generation Plant). Problémák vizsgálata és dokumentálása. Rácsok, bukócsövek, korlátok és létrák előgyártásának, valamint beszerelésének irányítása.
● Részvétel a KTL2 olaj- és gázszeparátor üzem (Complex Technology Lines), valamint a Sour Gas Injection facility (kén­hidrogén visszasajtoló üzem) 2014­es tervszerű megelőző karbantartásán – csővezetékek létesítése és javítása. A munkálatok felügyelete és a terv megvalósulásának jelentése a karbantartás­menedzsment felé.


Gyakornok
TIGÁZ Zrt.
Miskolc, Magyarország
Eni leányvállalat (Róma, Olaszország)

2011 JÚN – AUG

● Közreműködés a létesítési részleg műszaki ellenőri tevékenységében. Tervek, munkálatok szakszerű kivitelezésének, vezetékek átadásának és átvételének ellenőrzése.


SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Mérnöki programok
Petrel, Eclipse, Landmark, IMEX, PetraSim, Mbal, OpendTect, MatLab, OFM, KAPPA Rubis & Saphir

Irodai alkalmazások
Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), Google Docs


NYELVISMERET

angol
felsőfokú olvasás, írás és beszéd
2015: TOEFL IBT – 92 pont

német
alapfokú olvasás, írás és beszéld


ÖSZTÖNDÍJAK

2016 EXXONMOBIL Ösztöndíj


EGYÉB

B kategóriás jogosítvány